Bekijk onze webshop
Inicia sesión:

Por favor dar en un correo electrónico

Por favor dar una contraseña

Close

Disclaimer

Voorwaarden, verklaringen en bedingen van toepassing

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen. 

Copyrights 

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen auteurs en uitgever niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten en foto's op deze site bij The Chocolate Line  nv. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in éénder welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,- EUR per dag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Privacybeleid 

Dit is de choclateline.be website 

Ons postadres is Simon Stevensplein 19, 8000 Brugge
Ons ondernemingsnummer: BE 0447.913.336

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw e-mailadres (indien u die invult op het contactformulier). 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • uw e-mailadres als u boodschappen of vragen plaatst op deze website

Deze informatie dient uitsluitend voor de goede werking van de chocolateline.be website en wordt daarna verwijderd.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ? 

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

  • per email: info[at]thechocolateline.be
  • per telefoon: +32 50/82.01.26
  • per brief: Simon Stevensplein, B-8000 Brugge

Over communicatie per e-mail 

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u geplaatst hebt.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer

Ons bedrijf kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website, zelfs bij zware fout, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.